Prijs

Waarop is onze prijs gebaseerd?

De prijs van een Franse Bulldog pup

Over de prijs van een Franse Bulldog kan ik wel een compleet hoofdstuk schrijven. Op de pagina info pups en prijs‘  vind u een stukje tekst wat ik al een paar jaar geleden heb geschreven. Helaas heb ik de pupprijs al een aantal malen naar boven moeten bijstellen en ook best met flinke stappen. Omdat mijn kennel intussen een aantal jaren draait, kan ik nu wat beter inschatten wat mijn jaarlijkse kosten en opbrengsten zijn. Vooral de kosten van de aanschaf van een aantal honden hakte er flink in. Voor Abby betaalde ik het lieve sommetje van € 4000,00 en dan moest ze vanuit Engeland nog wel met het vliegtuig worden opgehaald. Na haar medische screening op de leeftijd van 15 maanden bleek ze ongeschikt voor de fok. Luna komt ook uit het buitenland. Voor haar betaalde ik € 2500 + € 150 transportkosten. Daar komt nog het overschrijven van haar stamboom en DNA afname (€ 108) en kosten van de eerste medische screening (€ 200) bij. Ook zij bleek ongeschikt voor de fok. Zowel Abby als Luna is gesteriliseerd en ze zijn bij goede bekenden herplaatst. Over elke door mij verkochte pup en ontvangen dekgelden wordt keurig 21% BTW betaald. Over de aangekochte honden kan ik echter geen BTW terugkrijgen. 

Verder zijn er de maandelijks terugkerende kosten, zoals verzekeringen (autoverzekering, verzekering voor de stagiaires, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering), de kosten voor de website (alleen de hosting kost al ruim € 40 per maand), abonnement voor het streamen van beelden wanneer er een nestje pups is (€ 30 p.m.), voer voor de honden (vers vlees), brandstof, de accountant, dierenartskosten, etc. Het geld vliegt er met bakken uit.

Het titeren in plaats van lukraak inenten is ook een stuk kostbaarder dan enten. Het inenten gebeurt namelijk toch wel, alleen dan wél op het juiste moment. Vooral met een nestje pups kost dat honderden euro’s per keer. 

Nog steeds moet ik maandelijks veel privégeld op de hondenrekening storten. De jaarlijkse totale uitgaven zijn nog altijd vele malen hoger dan de inkomsten. Het zou fijn zijn als het wat meer in evenwicht komt. 

De constante speurtocht naar geschikte honden kost veel geld. De prijzen van Franse Bulldogs rijzen de pan uit, ook voor mij. Verreweg de meeste fokkers screenen lang niet zo uitgebreid als ik en vaak worden ongeschikte honden toch ingezet voor de fok. Geen haan die er namelijk naar kraait. Er wordt gewoon grof geld voor gevraagd én betaald. Ik wéét dat ik iedereen recht in de ogen kan kijken met mijn werkwijze. Iedereen die een Loveboat pupje wenst, zal daarvoor iets over moeten hebben. Ik kan in mijn eentje de mensen niet weghouden bij de broodfok en mensen die enkel op prijs ‘shoppen’ zoek ik niet. Ik merk nu alweer dat de vraag toeneemt en waar bepaalde fokkers voorheen soms langer met pups bleven zitten, hebben zij nu ook wachtlijsten, ondanks dat er niet of nauwelijks medisch gescreend wordt. Prijzen van € 2500 per pup zijn heel gewoon. 

Als ik met Abby een nestje zou fokken en alles zou voorspoedig verlopen, zou mijn gemiddelde pupprijs gelijk kunnen blijven of met een verhoging van de prijs zou ik mijn inkomsten verhogen. Mijn eigen dierenarts heeft niet geadviseerd om niet met Abby te fokken, dat laat ze wijselijk over aan mijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Roxy, die ook veel afwijkingen in haar rug heeft, maar daar net als Abby gelukkig (nog) geen last van heeft. Met geen van beide honden zal ik echter gaan fokken en mijn zoektocht naar een geschikt teefje zal onverminderd blijven doorgaan. Deze manier van werken kost heel veel geld en ik zal mijn pupprijs daaraan moeten aanpassen. Misschien verlies ik daarmee een aantal trouwe wachtenden, maar ik verwacht dat de meeste mensen er best begrip voor zullen kunnen opbrengen. Voor 2018 heb ik de prijs vastgesteld op € 2.250,00 incl. BTW. (er gaat dus bijna 400 euro per pup naar de Nederlandse schatkist) In 2019 zal de prijs gelijk blijven.