Spread the love

Het fokken van kortsnuiten en de wet

Welke maatregelen nemen wij?

Criteria

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2019 eindelijk een aantal criteria opgesteld met betrekking tot het fokken van kortsnuitige honden. Met behulp van deze criteria is het eenvoudiger om de reeds bestaande wet die het fokken van honden met ongezonde uiterlijke kenmerken verbiedt, te handhaven. 

Mensen die onze kennel al wat langer kennen, weten dat wij ons al jaren inspannen om de Franse Bulldog gezonder te maken. Wij doen dit door middel van selectie van zo gezond mogelijke ouderdieren. Dat zeggen we niet alleen; dat doén we aantoonbaar ook. De Franse Bulldog heeft in de loop der jaren een steeds extremer uiterlijk gekregen en ook voor ons is het niet eenvoudig om aan gezonde fokdieren te komen. Eén van de meest ingrijpende dingen die wij reeds hebben gedaan, is het niet langer vasthouden aan de FCI en dus de Raad van Beheer, omdat wij simpelweg geen geschikte honden kunnen vinden. Onze knappe Nellie, hierboven te zien op de foto, komt uit het buitenland en is gefokt door een fokster die niet bij een FCI vereniging is aangesloten en waardoor wij Nellie dus niet bij de Raad van Beheer kunnen laten registreren. Het gevolg is dat haar eventuele pups ook geen FCI stambomen zullen krijgen, maar stambomen van een andere instantie. 

De genenpool van de Franse Bulldog is klein en doordat er zeer veel honden van ons gesloten stamboek worden uitgesloten, wordt de genenpool alleen maar kleiner. Het stamboek van de Raad van Beheer is heus niet zaligmakend, iets wat sommige mensen je doen willen laten geloven. Nog niet zo lang geleden waren er namelijk nog helemaal geen DNA profielen van de honden en werd er volop gesjoemeld, bijvoorbeeld doordat er pups stambomen kregen die helemaal niet bij die pups hoorden. Verhalen daarvan zijn er bij de meeste fokkers wel bekend. Wij zullen ook in de nieuwe situatie een DNA afstammingscontrole laten uitvoeren, naast de DNA onderzoeken op erfelijke aandoeningen. De genen van ‘verse’ Franse Bullen zijn hard nodig! 

Op onderstaande foto’s kun je goed het verschil in neuslengte zien bij 3 van onze honden. Dixie heeft de kortste neus, maar heeft veel andere goede eigenschappen die hard nodig zijn voor de bullenpopulatie. Als fokteefje is ze van groot belang voor de kennel. Als fokker moet je altijd concessies doen, anders kun je wel stoppen. Wij doen echter maar weinig concessies en al helemaal niet als het de rug of de ademhaling betreft. Ondanks haar kortere snuit is haar ademhaling goed. 

Marley heeft alweer een langere neus. Ik ben er wel op shows om uitgelachen door ‘collega’ fokkers. Ik ben benieuwd hoe zij met de strengere regels zullen omgaan, want waar gaan we de langere neuzen vandaan halen? Die neuslengte is maar één aspect van de flinke lijst met verschillende criteria. Marley is echt een geweldige kerel. Prachtig DNA, vrij van alle erfelijke aandoeningen waarop we kunnen testen, dus eigenlijk altijd geschikt, zelf als een teefje ergens draagster van zou zijn. Met Marley krijg je nooit lijders. Zijn DNA wil ik graag vasthouden en op verder borduren. 

Nellie voldoet qua koptype aan de gestelde criteria. Ze heeft in november 2019 haar uitgebreide medische screening ondergaan, waarbij we voor het eerst de relatieve neuslengte en nekdikte hebben laten opmeten door de dierenarts, twee van de nieuwe criteria waaraan we nu wettelijk moeten voldoen alvorens we met een Franse Bulldog mogen fokken. Helaas wordt er nergens over de wervelkolom gesproken in de criteria, een probleem wat toch echt erg veel voorkomt bij dit ras. Bij ons blijft dit dan ook een van de belangrijkste criteria waarop we onze fokdieren selecteren. Een perfecte rug is bijna niet te vinden, maar er zit nog wel héél veel tussen.  

Voor ons als kennel maken de nieuwe regels dus niet zoveel verschil met hoe we werken. Voor het ras is dit een enorme opsteker. Als koper weet je nu nog steeds niet zeker of de fokker van jouw pup ook écht met de gezondheid van het ras bezig is, maar het is belangrijk dat de hele mindset van mensen verandert en dat proces is al bezig en zal steeds verder gaan, zowel bij fokkers als de uiteindelijke kopers. Het begin is er en we komen steeds een stapje verder, met als doel: een gezonde Franse Bulldog!

UPDATE 13-05-2020:

 

De Raad van Beheer is tot nu toe gewoon door blijven gaan met het verstrekken van stambomen aan pups van ouders die niet aan de wettelijke gezondheidscriteria voldoen. De Raad gaf als excuus aan dat zij in overleg was met minster Carola Schouten, om voor elkaar te krijgen dat er ondanks het verbod, tóch met honden mocht worden gefokt die een te korte snuit hebben, mits zij zouden worden gekruist met honden die wél een langere snuit hebben. De minister had eigenlijk al meteen aangegeven de eisen niet te willen versoepelen en heeft haar poot stijf gehouden. De Raad van Beheer heeft nu bepaald dat er vanaf 18 mei 2020 geen stambomen meer zullen afgegeven aan pups van honden die niet aan de criteria voldoen. Wel kunnen er in bepaalde gevallen ‘afstammingsbewijzen’ worden verstrekt, zodat de afstamming van de honden bekend en geregistreerd blijft voor het geval dat honden in de toekomst ineens wél een langere snuit mochten krijgen. 

Het maakt het er voor de pupkopers allemaal niet eenvoudiger op. In feite zullen we straks geen enkele Franse Bulldog meer met een FCI stamboom zien, dus met een officiële erkende FCI stamboom van de Raad van Beheer. Waarom niet? Omdat er binnen de FCI geen enkele Franse Bulldog is die aan de eisen voldoet, iets wat ik enkele jaren geleden reeds heb geconstateerd en om die reden de FCI de rug al heb toegekeerd. Het gekke is dat er alleen naar  de volgende punten wordt gekeken wat de eigen dierenarts dan op een formulier moet invullen:

  1. Abnormaal ademgeluid in rust
  2. Neusopeningen (open, vernauwd of gesloten)
  3. Relatieve neusverkorting (meting van de neuslengte ten opzichte van de schedellengte)
  4. Neusplooi (afwezig, klein of groot)
  5. Zichtbaar oogwit als de hond recht naar voren kijkt
  6. Sluiting oogleden bij opwekking ooglidreflex

Verder is er nog een hele kleine ruimte om aan te geven of er algemene gezondheidsproblemen zijn, maar er wordt met geen woord gerept over röntgenfoto’s van de rug of nek, van HD of ED onderzoeken, patella luxatie, staart, huidproblemen, etc.etc.etc. 

Met andere woorden: zolang de honden maar een lange snuit hebben (50% van de schedellengte is echt heel lang) met ruime neusgaten, je geen oogwit kunt zien en ze in rust niet hoort snurken, kun je een officiële stamboom krijgen voor de pups, zelfs als de honden een vreselijk slechte rug hebben of een van de vele andere erfelijke aandoeningen die niet tot de criteria van de Raad van beheer horen. 

Voor mij maakt het nog steeds niet uit, ik ben klaar met de Raad van Beheer. Ik heb ze niet nodig om de afstamming van mijn pups te controleren en mijn eigen criteria zijn en blijven nog altijd strenger. De neuzen van mijn honden zijn nog niet allemaal zo lang als ik ze zou willen zien, maar er zijn zoveel andere problemen die veel ernstiger zijn, dat ik me eerst daarop focus. De ademhaling van mijn fokdieren is namelijk helemaal niet slecht, anders zou ik er überhaupt niet mee fokken. En alléén een langere neus is echt niet zaligmakend. Toch vind ik wel dat de neuzen langer moeten als onderdeel van mijn fokprogramma. Hoe pak ik dat aan? Ik heb een zeer klein aantal teefjes wat geschikt lijkt voor de fok op grond van mijn eigen, reeds strenge criteria. Die kruis ik met een even gezonde reu met een zo lang mogelijke neus. In Nederland ga ik die niet vinden, dus kom ik naar alle waarschijnlijkheid weer bij mijn Duitse vrienden uit.

Zijn mijn pups dan altijd allemaal 100% gezond? Nee, natuurlijk niet, het zijn levende wezens en niet alleen het product van enkel hun ouders. Er is altijd een heel klein percentage wat een minder mooie rug heeft, wat toch een wat langer zacht verhemelte heeft of een staartje wat wel wat langer en rechter had mogen zijn. Geen ernstige afwijkingen, dat kun je echt voorkomen door met zorg te fokken. Zo simpel is het. 

 

Volgens de huidige criteria is niet alleen de neus van Dixie (foto links) te kort; zelfs die van Marley (foto midden) komt een paar millimeter te kort, terwijl hij, als een van de weinige Franse Bulldogs in Nederland met FCI stamboom, toch best een behoorlijke neus heeft en daarbij nog eens zeer uitgebreid medisch gescreend is. Er zijn er echt maar weinig zoals hij. Ook heeft hij een zichtbare neusrimpel en dat mag dus ook niet meer. Ik ken geen enkele FCI bull zonder neusrimpel, dat is een van de raskenmerken die je niet zomaar weg kunt fokken. Sommige bulletjes hebben natuurlijk wel een echt dikke rimpel, waar ze zowat tegenaan kijken. Waarmee ik wil aangeven hoe streng de criteria zijn. Volgens mij slaan ze hiermee de plank volledig mis, want op deze manier blijft er echt niks over. Die langere neuzen komen heus wel, maar ze zijn niet heilig. Eerst maar eens zorgen dat andere problemen eruit worden gefokt. 

De neus van Nellie (foto rechts) is de enige neus die nu nog goedgekeurd wordt, maar op den duur wil men naar nog langere neuzen. De snelheid waarmee dit moet gebeuren, is net zo verkeerd als op korte snuiten of op kleur selecteren. 

Contactformulier

15 + 10 =