Planning 2019 Dixie

Nestje gepland zomer 2019

Zoals sommigen van jullie al op onze Facebook pagina hebben gelezen, is Dixie onlangs bij haar lover James in Duitsland op bezoek geweest. We weten nog niet of ze drachtig is, maar we hopen deze zomer op een nestje. James is een uitgebreid medisch gescreende Duitse reu en waar Dixie draagster is van het Cystinurie Type 3 gen, is James vrij, dus kunnen hun toekomstige pups deze ziekte niet krijgen. Dit is één van de redenen waarom wij deze DNA tests laten uitvoeren. Niet om achter de kleurtjes of patronen te komen die ze dragen, maar om erachter te komen welke ziekten ze in hun genen dragen, zodat we de juiste partners kunnen kiezen. 

Anders dan Dixie, heeft James geen FCI stamboom, wat betekent dat wij geen FCI stambomen voor de pups zullen krijgen. James heeft uiteraard wel een stamboom, alleen is deze niet erkend door een FCI organisatie, zoals de Raad van Beheer. Het hebben van een FCI stamboom betekent niets als de honden niet uitgebreid medisch zijn gescreend. Uiteraard kennen we James z’n achtergrond en voorouders. We zijn er 100% van overtuigd dat hij uit gezonde bloedlijnen komt. 

We verwachten grote veranderingen in de fok van kortsnuitige honden (en katten). Omdat er slechts enkele gezonde Franse Bulldogs met FCI stamboom zijn, die ook nog eens aan de nieuwe normen m.b.t. het uiterlijk moeten voldoen, zal de verschijning van de hedendaagse Franse Bulldog uitsterven. Hier in Nederland is het al verboden om met ze te fokken zoals ze er nu voor het grootste deel uitzien. We hopen dat de Raad van Beheer ook Franse Bulldogs zal gaan erkennen (en registreren) die geen FCI stamboom hebben. En dan niet op shows, maar met een simpele DNA test. We hopen vandaag meer informatie te krijgen over de toekomst van de Franse Bulldog in Nederland, zodat we kunnen beslissen waar we onze pups voortaan gaan registreren. In de tussentijd blijven we ons keurig aan de wet houden en zetten we dierenwelzijn op de eerste plaats.

Stuur ons a.u.b. géén mails over de pups naar aanleiding van dit bericht. Mochten er pups beschikbaar zijn, zal dit zoals gebruikelijk met een nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt. 

As some of you already might have read on our Facebook page, Dixie recently visited her lover James in Germany. We don’t know yet if she’s pregnant, but we’re hoping for a litter this summer. James is an extensively medically screened german stud and where Dixie is a carrier of Cystinuria Type 3, James is negative, so their future puppies will not be affected. This is one of the reasons why we do these DNA tests. Not for their coat colours or patterns, but in order to know which diseases they carry in their genes so we can pick the right breeding partner. 

 

 

Unlike Dixie, James doesn’t have an FCI pedigree, which means that we won’t get FCI pedigrees for their puppies. James does have a pedigree of course, except not recognized by an FCI organization like the Dutch Breeding Counsil. Having an FCI pedigree doesn’t mean anything if the dogs aren’t medically screened before breeding. Of course we do know James’ background and ancestors. We are 100% convinced that he comes from healthy bloodlines.

 

We expect some major changes in the breeding of brachycephalic dogs (and cats) Because there are only a few healthy French Bulldogs with FCI pedigree, the French Bulldog will seize to exist in it’s actual appearance. In fact, over here in The Netherlands, it’s against the law to breed them in the way they look now. I hope our Dutch breeding counsil will start recognizing French Bulldogs with non FCI pedigrees. Not by bringing them to a dog show, but by doing a simple DNA test. We hope to get more information about the future of breeding Frenchies in The Netherlands today, so we can decide where we will register our future puppies. In the mean time, we will continue breeding according to the law and put animal welfare in first place. 

 

Please do not send us any emails on puppies from this combination. If there will be puppies available, there will be a newsletter.