Dixie’s laatste week is intussen ingegaan. Als ik reken vanaf de allereerste dekking, hadden de pups al geboren moeten zijn. Aan Marley’s gedrag kon ik echter goed merken wanneer Dixie op z’n vruchtbaarst was en dan moeten we nog een paar dagen geduld hebben. Ik laat haar echter nu niet meer alleen. Vannacht ben ik een paar keer wakker geworden doordat ze wat aan het hijgen was en haar temperatuur was vanmorgen 36,9 graden, dus het lijkt alsof er iets gaande is.

Gelukkig draait de webcam ook weer. Nadat we hier in huis een nieuwe router kregen, zag ik de bui natuurlijk alweer hangen. Je moet namelijk allerlei instellingen in je router doorvoeren en de ICT komt hier altijd op mijn schouders terecht, dus ik moest er even ruim de tijd voor nemen. Hij draait in elk geval weer en zolang de werpkist leeg is, zijn er nog geen pups geboren. Tijdens de bevalling zal ik proberen commentaar te geven op de LoveBoat Facebook pagina .

 

 

Dixie’s last week has started. If I’d count from the first mating, the puppies would have been born by now. Looking at Marley’s behaviour, I could tell quite well when Dixie was the most fertile and then we need to have a little bit more patience.. I’m not leaving her alone anymore now. Last night I woke up a few times, because she was panting and her temperature was 36,9 degreees this morning, so something seems to be happening.

 

I’m glad the IP camera is up and running again. Since we have a new router in our home, I knew it would mean trouble. You’ll have to make all kinds of changes in the settings of your router and over here, the ICT is always on my shoulders, so I had to take plenty of time to fix it. Anyway, it’s running again and as long as the whelping box is empty, there will not have been any puppies born yet. During the delivery I’ll try to comment on the LoveBoat Facebook page.